Άνθηση σημαίνει ακμάζω, φτάνω στο ανώτερο και ακραίο σημείο της ανάπτυξής μου…

Η φιλοσοφία – Το όραμά μας

Σκοπός του θεραπευτικού κέντρου Ψυχής & Λόγου Άνθηση, είναι να σχεδιάσει και να προωθήσει θεραπείες που να απευθύνονται σε όλους.

Πιο συγκεκριμένα, το θεραπευτικό κέντρο έχει έναν ολιστικό και ουδέτερο χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει, ότι κάθε μία θεραπεία μπορεί να εξατομικευτεί και να προσαρμοστεί στις ανάγκες τόσο ενός παιδιού, εφήβου όσο και ενός ενήλικα. Ακόμα, ο χαρακτήρας αλλά και η δομή των θεραπειών δεν πραγματοποιούνται μεμονωμένα αλλά οι στόχοι δουλεύονται και ενισχύονται μέσα από τον ολιστικό τρόπο συνδυασμού των θεραπειών έχοντας ως επιθυμία και προσανατολισμό, το καλύτερο, άμεσο και δυνατό αποτέλεσμα.  

Οι θεραπευτές από την άλλη μεριά, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι να υποστηρίξουν θεραπείες και στόχους σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Λαμβάνοντας υπόψη, πάντα το αίτημα, οι θεραπευτές σχεδιάζουν και συνθέτουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, το προφίλ, το αίτημα, την ηλικία του εκάστοτε θεραπευόμενου.

Το θεραπευτικό κέντρο Ψυχής και Λόγου Άνθηση,  σχεδιάστηκε να προσφέρει έναν χώρο ουδέτερο στον οποίο τόσο τα παιδιά, οι έφηβοι, οι γονείς αλλά και οι ενήλικες να αισθάνονται άνετα. Έναν χώρο στο οποίο η κάθε θεραπεία προσαρμόζεται και εξατομικεύεται στην εκάστοτε ανάγκη και αίτημα. Μία σφαιρική προσέγγιση, όπου οι στόχοι της κάθε θεραπείας ενιχύονται, δουλεύονται και χτίζονται με την χρήση ταυτόχρονα διαφορετικών  θεραπειών.

Καλώς Ήρθατε

Τα άρθρα μας