Διαγνωστικά Σταθμισμένα Τεστ

Διαγνωστικά Σταθμισμένα Τεστ

Raven τεστ νοημοσύνης

To τεστ νοημοσύνης Raven, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια ψχολόγων , ειδικών παιδαγωγών καθώς και λογοθεραπευτών βοηθώντας τους να καταλάβουν μέσα από ένα σύντομο τεστ 15λεπτών σημαντικές νοητικές ικανότητες παιδιών ηλικίας 4-12 ετών.Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας μεθόδους της λεκτικής και μη λεκτικής ικανότητας μπορεί να δώσει στον επαγγελματία που το διενεργεί μια γενική εικόνα της συνολικής νοητικής ικανότητας του παιδιού με το οποίο ασχολείται.

 

Εδαλφα

Αποτελεί έναν τρόπο αξιολόγησης όσον αφορά το ποσοστό λειτουργικότητας στα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και διενεργείται σε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών. Παρουσιάζονται τα τυπικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού από τη βρεφική έως την προσχολική ηλικία , δίνοντας ιδιαίιτερη προσοχή στα 2 με 3 πρώτα χρόνια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείται από το θεραπευτή ένα εξελικτικό προφίλ του παιδιού που τον βοηθά να βλέπει την πρόοδο του και να θέτει νέους στόχους για τη θεραπεία του.

 

Παιδικό ιχνογράφημα

Το παιδικό ιχνοφράφημα είναι ουσιαστικά η ζωγραφιά του παιδιού , που καλείται να αξιολογήσει ο θεραπευτής με στόχο την κατανόηση του γνωστικού, νοητικού αλλά και συναισθηματικού επιπέδου του παιδιού. Η ιδιαιτερότητα της ζωγραφιάς αυτής έγκειται στο γεγονος ότι προστίθεται και κίνηση μέσα σε αυτή,ενεργοποιώντας έτσι τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού καθώς και την αλληλεπίδραση του με τα αλλα μέλη της οικογένειας του.Με αυτό τον τρόπο προβάλλονται τόσο οι σχέσεις αλλά κυρίως και η ποιότητα των σχέσεων αυτών μέσα στην οικογένεια.

 

Λάμδα τεστ

Το λαμδα τεστ διενεργείται μέσω υπολογογιστή μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία για το παιδί που περιλαμβάνει παιχνίδια και ασκήσεις. Σκοπός του τεστ είναι η ανεύρευση μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά δημοτικού αλλά και σε παιδιά έως τη β΄ Γυμνασίου. Μετά το τέλος του τεστ ο θεραπευτής μπαίνει σε μία διαδικασία αξιολόγησης , αναζητώντας προβλήματα και δυσκολίες που εντοπίστηκαν σχετικά με το παιδί και σχεδιάζει ένα πλάνο επίλυσης τους.

 

Αθηνά τεστ

Το Αθηνά τεστ καλείται να διαγνώσει μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών.Εμπεριέχει μία σειρά διαγνωστικών δοκιμασιών που στοχεύουν στην αξιολόγηση πολλαπλών διεργασιών όπως κινητικών, νοητικών και αντιληπτικών .Μέσα από τη διαδίκασία αυτή γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης της αναπτυξιακής λειτουργίας του παιδιού και κάτα πόσο το επηρεάζουν σε επίπεδο προσασμογής και σχολικής μαθησης.

 

ΔΕΠΥ

Αποτελεί μία μορφή ερωτηματολογίου που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν παιδιά που εμφανίζουν αυτή τη διαταραχή και να τα παραπέμψει σε βοήθεια από αντίστοιχες ομάδες. Αποτελείται από 18 ερωτήσεις που αφορούν τη συχνότητα της ελλειματικής προσοχής που παρατηρείται από τους γονείς του παιδιού και από τον εκπαιδευτικό του παιδιού. Είναι δύο ανεξάρτητα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται ξεχωριστά και μετά γίνονται οι αντίστοιχες μετρήσεις και προκύπτει το αποτέλεσμα.

 

TAT-CAT

Τα δύο αυτά τεστ λειτουργούν με βάση την προβολή. Ειδικότερα, ο θεραπευτής δίνει κάποιες κάρτες με εικόνες στον θεραπευόμενο και εκείνος καλείται να φτιάξει μία ιστορία βασιζόμενος σε αυτό που βλέπει.Μέσα σε αυτή την ιστορία ο θεραπευόμενος βάζει δικά του κομμάτια και προβάλλει επιθυμίες, σκέψεις και συναισθήματα.Στο τέλος της διαδικασίας αυτής ο ψυχολόγος αναλύει την ιστορία, την ερμηνεύει και προχωρά στη σύνταξη αναφοράς.Πρέπει να επισημανθεί πως το τεστ CAT απευθύνεται σε παιδιά ενώ το TAT απευθύνεται σε ενήλικες.

 

Bangor dyslexia test

To τεστ αυτό είναι κομμάτι μιας διαγνωστικής δοκιμασίας που σκοπό έχει να αναδείξει αν ο μαθητής εμφανίζει σημάδια δυσλεξίας. Το τεστ λοιπόν αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του αλλά μόνο ως μέρος μια ολοκληρωμένης διαδικασίας για να παράσχει ασφαλέστερα αποτελέσματα.Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 7 με 8 χρονών και μας δίνει πληροφορίες για την επίδοση του μαθητή καθώς και για τις δυσκολίες του ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το ανάλογο πρόγραμμα για τον βοηθήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.

 

Ατυπη Δοκιμασία Ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών

Η άτυπη δοκιμασία σημαίνει ότι αποτελεί μία δοκιμασία η οποία δεν έχει σταθμιστεί. Βασίζεται στη ύλη που διδάσκεται το παιδί κάθε χρόνο. Πιο συγκεκριμένα η άτυπη δοκιμασία περιλαμβάνει ανάγνωση λέξεων , ψευδολέξεων, ανάγνωση και κατανόηση κειμένου ,γραφή προτάσεων και λέξεων μετά από υπαγόρευση, γραφή προτάσεων ή μικρής παραργάφου με σκοπό την αξιολόγηση του γραπτού λόγου, ονομασία, ανάγνωση και αναγνώριση αριθμών,γραφή αριθμών,εκτέλεση μαθηματικών πράξεων και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.Ακόμα μέσα από την άτυπη δοκιμασία ελέγχουμε τις χρονικές έννοιες όπως ημερομηνία ,γιορτές κλπ. Με αυτόν τον τρόπο η άτυπη δοκιμασία μπορεί να αναδείξει μαθησιακά κενά και μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού ανάλογα με την τάξη που φοιτά.Χορηγείται από τα παιδιά του νηπίου έως και της γ΄Λυκείου.

 

SSPI

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και σκοπό έχει την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων που θα τα βοηθήσουν να γίνουν πιο λειτουργικά στη καθημέρινοτητα τους αλλά και στην αλληλεπίδραση τους με τους άλλους.Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσα σε ομάδα είτε σε αλληλεπίδραση με ενήλικο ή συνομήλικο.