Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Τι είναι η Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή είναι η διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη εκπαίδευση των μαθητών, νηπίων, παιδιών και εφήβων, προσαρμοσμένη στις ατομικές διαφορές και τις ειδικές ανάγκες τους.


Τι περιλαμβάνει


Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ειδικό διδακτικό και προσαρμοσμένο εξοπλισμό
(χρήση τεχνολογίας) και υλικό που σχεδιάζεται και καταρτίζεται μετά από
αξιολόγηση των δυσκολιών και των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών.

 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ( δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσαριθμησία. )
 • Ανεπαρκή σχολική ετοιμότητα.
 • Νοητική Υστέρηση
 • Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές(δυσπραξία.)
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση.
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση.
 • Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα ( ΔΕΠ-Υ. )
 • Διάσπαση προσοχής.
 • Ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα.
 • Συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Σύνδρομο Asperger.
 • Αισθητηριακές αναπηρίες ( όραση, ακοή )
 • Προβλήματα νευρολογικής φύσης.

 

Ποιος είναι ο στόχος και η διάρκεια προγράμματος παρέμβασης;


Στόχος είναι η πληρέστερη και γρηγορότερη αποκατάσταση των δυσκολιών του, όπως επίσης και η υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας του. Η εκπαιδευτική συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά και τα μαθήματα γίνονται μία με δύο φορές την εβδομάδα και η διάρκεια της παρέμβασης στοχοθετείται ανάλογα με τη δυσκολία του παιδιού, το βαθμό συνεργασίας των γονέων και το θεραπευτικό πλάνο που θα αποφασιστεί από τη διεπιστημονική ομάδα των θεραπευτών και των παιδαγωγών του κέντρου.