Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της υγείας , την βελτίωση της λειτουργικότητας και των δεξιοτήτων ατόμων που πάσχουν από διάφορες ψυχικές , συναισθηματικές , αναπτυξιακές καθώς και σωματικές διαταραχές . Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η εμπλοκή του ατόμου σε σκόπιμες δραστηριότητες έτσι ώστε να επανακτήσουν , να αναπτύξουν ή και να βελτιώσουν δεξιότητες απαραίτητες για την ευημερία και την ανεξαρτησία τους . Οι μέθοδοι παρέμβασης που χρησιμοποιούνται είναι σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου.

 • Σε ποιους απευθύνεται η  εργοθεραπεία :

  • Παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομα, νοητική υστέρηση, διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητα
  • Άτομα που αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπως ψυχικές διαταραχές , διαταραχές συμπεριφοράς, εξαρτήσεις
  • Ηλικιωμένοι που πάσχουν από πάρκινσον, άνοια, σωματικά προβλήματα, εγκεφαλικά επεισόδια
  • Άτομα με νευρολογικές διαταραχές, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εγκεφαλική παράλυση

   

  Τομείς παρέμβασης των Εργοθεραπευτών

  • Αυτοφροντίδα / Αυτοεξυπηρέτηση ( ένδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή
  • Εκπαίδευση / Εργασία
  • Κοινωνικόποίηση
  • Ελεύθερος χρόνος /Ψυχαγωγία

  Η ανάκτηση της λειτουργικότητας του ατόμου γίνεται μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες όπως:

  ανάλυση και  τροποποίηση του χώρου που  γίνεται έπειτα από κατ’ οίκον επίσκεψη

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ….

Η παιδιατρική εργοθεραπεία είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της εργοθεραπευτικής επιστήμης που χρησιμοποιεί ως κύριο μέσω παρέμβασης το παιχνίδι με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν, να αναπτύξουν ή και να επανακτήσουν δεξιότητες και λειτουργίες και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει σε ένα παιδί η εργοθεραπεία είναι οι εξής:

 • Η Αδρή κινητικότητα: κινήσεις που γίνονται από μεγάλες μυϊκές ομάδες που περιλαμβάνει τον οπτικοκινητικό συντονισμό , τον στατικό έλεγχο, την ισορροπία, την ενδυνάμωση και τον συντονισμό των άνω και κάτω άκρων
 • Λεπτή κινητικότητα: κινήσεις που γίνονται από μικρές μυϊκές ομάδες που περιλαμβάνει τον έλεγχο και τον χειρισμό μικρών αντικειμένων, τις λαβές, την χρήση μολυβιού και γενικότερα των γραφικών εργαλείων, τον γραφοκινητικό συντονισμό, την χρήση του ψαλιδιού αλλά και τον αμφίπλευρο συντονισμό
 • Γνωστικός – αντιληπτικός: τομέας ο οποίος περιλαμβάνει δεξιότητες όπως η μνήμη, η προσοχή, η συγκέντρωση, ο προσανατολισμός στο χώρο και στον χρόνο, η οργάνωση και η κατανόηση
 • Κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορά: βλεμματική επαφή , κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, δεξιότητες αλληλεπίδρασης , επικοινωνία, προσαρμοστικότητα αλλά και ανάπτυξη της εικόνας εαυτού
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής: ένδυση, απόδυση, προσωπική υγιεινή, σίτιση
 • Αισθητηριακός τομέας: που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την σωστή πρόσληψη και  επεξεργασία των ερεθισμάτων που δέχεται ένα παιδί από το περιβάλλον .

Πότε ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία ;

 

 • Δεν έχει ενσωματωμένη και ολοκληρωμένη βλεμματική επαφή
 • Δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του
 • Κάνει στερεοτυπικές κινήσεις
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει οδηγίες
 • Αποφεύγει την συναναστροφή με άλλα παιδιά
 • Μοιάζει αδέξιο (πέφτει συχνά, δεν έχει καλή ισορροπία, δυσκολεύεται να εκτιμήσει την θέση του στον χώρο)
 • Εμφανίζει παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα
 • Δυσκολεύεται να αντιληφθεί έννοιες του χώρου και του χρόνου
 • Εμφανίζει μικρή παραμονή σε δραστηριότητες
 • Δυσκολεύεται στην συγκέντρωση
 • Δεν μιμείται και δυσκολεύεται στο συμβολικό παιχνίδι
 • Ο γραφικός του χαρακτήρας είναι δυσανάγνωστος
 • Δυσκολεύεται στην χρήση ψαλιδιού, γραφικού εργαλείου
 • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς
 • Χρειάζεται βοήθεια σε δραστηριότητες όπως η ένδυση, η σίτιση, το μπάνιο, η τουαλέτα