Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία ενηλίκων

Στο κέντρο θεραπειών «Ψυχής και Λόγου Άνθησης» παρέχουμε επίσης και θεραπείες ενηλίκων με δυσκολίες στο λόγο, την ομιλία και τη σίτιση που οφείλονται είτε σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είτε σε άλλες νευρολογικές παθήσεις.

Διαταραχές που μπορούν να ωφεληθούν παρακολουθώντας συνεδρίες λογοθεραπείας είναι:

• Διαταραχές φωνής

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να αξιολογήσει την κατάσταση και να προτείνει εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με απώτερο σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα και την ευεξία του ατόμου.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπιση των διαταραχών οδηγούν σε καλύτερη πρόγνωση και αποτέλεσμα. Ειδικότερα στις διαταραχές που οφείλονται σε νευρολογικές παθήσεις ο χρόνος έναρξης των θεραπειών παίζει σημαντικό ρόλο στην έκβαση.

Τι είναι η αφασία;

Αφασία είναι μία κατάσταση όπου συμβαίνει μερική ή ολική απώλεια των γλωσσικών ικανοτήτων του ατόμου δηλαδή αδυναμία κατανόησης ή παραγωγής προφορικού ή γραπτού λόγου. Ανάλογα με τη θέση της νευρολογικής βλάβης η αφασία μπορεί να έχει αντίκτυπο σε πολύ σημαντικές λειτουργίες που συντελούν στην επικοινωνία.

Τύποι αφασίας

Οι βασικοί τύποι της αφασίας ανάλογα με την περιοχή της βλάβης χωρίζονται σε:
• Μη ρέουσα αφασία (Broca)
Το άτομο έχει συνήθως καλή κατανόηση αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει λόγο για να επικοινωνήσει.
• Ρέουσα αφασία (Wernicke)
Το άτομο χρησιμοποιεί μεγάλες και σύνθετες προτάσεις ωστόσο αυτές δεν έχουν κάποιο νόημα ή περιλαμβάνουν λανθασμένες ή περιττές λέξεις ή ακόμα και λέξεις «που δεν υπάρχουν». Οι ασθενείς με ρέουσα αφασία δεν γνωρίζουν ότι δεν γίνονται κατανοητοί από τους συνομιλητές τους.
• Ολική αφασία
Η ολική αφασία χαρακτηρίζεται από φτωχή κατανόηση και αδυναμία σχηματισμού λέξεων και προτάσεων με αποτέλεσμα σοβαρή δυσκολία στην επικοινωνία.
• Ανομική αφασία
Χαρακτηρίζεται ως την πιο ήπια μορφής αφασίας. Ο ασθενής δυσκολεύεται στην ανεύρεση λέξεων, και συνήθως καταφεύγει σε επεξηγηματικό και περιφραστικό λόγο χωρίς να γίνει ακριβής ως προς την ουσία.

Τι είναι η πάρεση των μυών του προσώπου;

Η πάρεση των μυών του προσώπου (πάρεση προσωπικού νεύρου) είναι ένα σοβαρό σύμπτωμα που μπορεί να παραλύσουν αντίστοιχα μύες του προσώπου είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό.

Τι είναι η δυσαρθρία;

Δυσαρθρία είναι μία κινητική διαταραχή της ομιλίας και οφείλεται κυρίως σε νευρολογικές παθήσεις όπως είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο, η εγκεφαλική παράλυση, η κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α. Ο τύπος της δυσαρθρία εξαρτάται από την περιοχή του νευρικού συστήματος που έχει προσβληθεί.

Ποια είναι τα συμπτώματα της δυσαρθρίας;

Ένα άτομο με δυσαρθρία μπορεί να βιώσει τα εξής συμπτώματα:
 • Μπερδεμένη ομιλία (κακή άρθρωση των φωνημάτων)
 • Δυσκολία στην κίνηση της γλώσσας, των χειλιών και του σαγονιού
 • Κινητική διαταραχή της αναπνοής (δυσκολία στο συντονισμό της)
 • Διαταραχή της φώνησης (μιλάει πολύ απαλά ή μετά βίας ψιθυρίζει)
 • Διαταραχή της προσωδίας (δυσκολία του τόνου και του επιτονισμού της ομιλίας)
 • Διαταραχή της έντασης της φωνής

Τι είναι η δυσφαγία;

Με τον όρο δυσφαγία ή δυσκαταποσία εννοούμε τη δυσκολία στην σίτιση, δηλαδή την αδυναμία μάσησης και κατάποσης στερεάς ή υγρής τροφής συνοδευόμενη συνήθως από βήχα ή πνίξιμο κατά τη διάρκεια της κατάποσης. Είναι μία πολύ σοβαρή κατάσταση και χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών στον ασθενή.

Ποια είναι τα αίτια της δυσφαγίας;

Η δυσφαγία μπορεί να εμφανιστεί τόσο σε νήπια και παιδιά όσο και σε ενήλικες και μπορεί να οφείλεται σε:
 • Νευρολογικές παθήσεις (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, πολλαπλή σκλήρυνση, Πάρκινσον, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κ.α.)
 • Παθήσεις κεφαλής και τραχήλου
 • Κακοήθειες (στοματική κοιλότητα, φάρυγγα, λάρυγγα, υπερώα, οισοφάγου)
 • Διαταραχές κατάποσης μετά από ακτινοθεραπεία
 • Λήψη φαρμάκων

Ποια είναι τα συμπτώματα της δυσφαγίας;

Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι:
 • Βήχας
 • Αλλοίωση φωνής (βραχνάδα)
 • Αίσθηση ότι η τροφή έχει «κολλήσει» στον λαιμό
 • Πόνος κατά την κατάποση