Λογοθεραπεία
Λογοθεραπεία
Previous
Next

Λογοθεραπεία παιδιών κι εφήβων

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, φωνής και σίτισης όποια κι αν είναι η αιτία εμφάνισης τους, δηλαδή νευροαναπτυξιακή, οργανική ή εξελικτική
Το κέντρο ειδικών θεραπειών Ψυχής και Λόγου Άνθησης επικεντρώνεται στην πρόγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση διαταραχών σε παιδιά κι εφήβους. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν:
 • Καθυστέρηση ομιλίας και λόγου
 • Διαταραχές άρθρωσης και λειτουργίας στοματοπροσωπικού μηχανισμού
 • Φωνολογικές διαταραχές
 • Δυσπραξία
 • Διαταραχές κατανόησης και παραγωγής λόγου
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
  • Ειδική γλωσσική διαταραχή
  • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας (σημασιολογικές και πραγματολογικές διαταραχές)
 • Διαταραχές νευρογενούς αιτιολογίας
  • Εγκεφαλική παράλυση
  • Σύνδρομα
  • Νοητική υστέρηση
 • Αυτισμός
 • Τροφική επιλεκτικότητα
 • Διαταραχές σίτισης και κατάποσης (Δυσφαγία)

Τυπικά στάδια εξέλιξης του λόγου και της ομιλίας

0-6 μηνών

 • Αναγνωρίζει οικείες φωνές
 • Εντοπίζει τους ήχους γυρίζοντας το κεφάλι του
 • Χρησιμοποιεί φωνήματα στο βάβισμα
 • Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει το τι θέλει

7-12 μηνών

 • Ανταποκρίνεται στο δικό του όνομα
 • Καταλαβαίνει λέξεις για απλά αντικείμενα (π.χ παπούτσι)
 • Χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ήχων στο βάβισμα
 • Ακούει όταν του μιλάνε
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 1 έως 3 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί την ομιλία με επικοινωνιακό σκοπό για πρώτη φορά

13-18 μηνών

 • Μιμείται μεμονωμένες λέξεις
 • Εκτελεί απλές εντολές
 • Επιδεικνύει βασικά μέρη του σώματος
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3-20 λέξεων
 • Δημιουργεί παρακλήσεις για πράγματα που επιθυμεί

19-24 μηνών

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή και παραπάνω λέξεων
 • Ξεκινά να συνδυάζει ουσιαστικά με ρήματα και ουσιαστικά με επίθετα και να χρησιμοποιεί αντωνυμίες
 • Ρωτά και απαντά σε ερωτήσεις τύπου «τι είναι αυτό;»
 • Του αρέσει να ακούει ιστορίες
 • Καταλαβαίνει βασικές κατηγορίες όπως «το φαγητό, παιχνίδια»

2-3 ετών

 • Κατανοεί επίθετα (π.χ άδειο-γεμάτο, καθαρό-βρώμικο κ.α) και τις περισσότερες αντωνυμίες (π.χ εμένα-εσένα κ.α)
 • Αναγνωρίζει αρκετά μέλη του σώματος
 • Μπορεί και εκτελεί διπλές εντολές
 • Κάνει ερωτήσεις μίας ή δύο λέξεων

3-4 ετών

 • Συμπληρώνει απλές αναλογίες (πχ. το φαί το τρώμε, το γάλα το πίνουμε)
 • Χρησιμοποιεί τέσσερεις με πέντε λέξεις σε προτάσεις
 • Αρχίζει να κάνει ερωτήσεις με το «ποιος» και το «τι» και συνεχώς ρωτάει «γιατί»
 • Έχει γνώση του παρελθόντος και του μέλλοντος ως χρόνους
 • Τοποθετεί δύο γεγονότα σε χρονολογική σειρά
 • Βελτιώνεται η γραμματική του σε προτάσεις, παρόλο που κάποια λάθη παραμένουν

4-5 ετών

 • Το παιδί έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900-2.000 ή περισσότερων λέξεων
 • Ακούει μικρές, απλές ιστορίες και μπορεί να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις
 • Καταλαβαίνει σχέσης αιτίας- αποτελέσματος (πχ. τι κάνεις όταν κρυώνεις;)
 • Κατανοεί πιο δύσκολες χωρικές, περιγραφικές, ποσοτικές έννοιες (πχ. απέναντι, ανάμεσα, δίπλα, φουντωτός, μερικά)
 • Αρχίζει να κατανοεί χρονικές έννοιες
 • Περιγράφει τη διαδικασία μιας δραστηριότητας

5-6 ετών

 • Το φωνολογικό του σύστημα έχει ολοκληρωθεί
 • Ονομάζει με τη σειρά τις μέρες της εβδομάδας και μετρά έως το 30
 • Ανταλλάσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις
 • Αναπαράγει με ακρίβεια ιστορίες
 • Εκτελεί οδηγίες που του δίνονται συγκεντρωτικά

Πότε το παιδί μου χρειάζεται λογοθεραπεία;

Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, υπάρχουν ενδείξεις που θα προβληματίσουν το γονέα και θα επισκεφθεί έναν ειδικό. Κάποιες από τις ενδείξεις είναι:

Στην ηλικία των 2 έως 3 ετών:

 • Έχει φτωχό εκφραστικό λεξιλόγιο έως 50 λέξεις ή δεν μιλάει καθόλου
 • Δεν διατηρεί βλεμματική επαφή
 • Δεν εκτελεί απλές εντολές όπως «πάρε», «δώσε» κ.α.
 • Δεν παράγει απλές προτάσεις με Υποκείμενο- Ρήμα- Αντικείμενο
 • Δεν ανταποκρίνεται ή δεν απαντάει σε απλά ερωτήματα του τύπου «ποιος σου το έδωσε αυτό;» ή «τι είναι αυτό;»

Στην ηλικία των 4 ετών:

 • Έχει φτωχό εκφραστικό λεξιλόγιο και δυσκολεύεται πολύ να μιλήσει για τις εμπειρίες του
 • Ο περιγραφικός του λόγος δεν είναι δομημένος και παραλείπει στοιχεία όπως το υποκείμενο, τόπο κ.α με αποτέλεσμα ο λόγος του να μην έχει συνοχή και να μην γίνεται κατανοητός
 • Κάνει πολλά φωνολογικά λάθη ή εμφανίζει ακατάληπτη ομιλία
 • Δεν έχει κατακτήσει αρκετά φωνήματα (σύμφωνα-συμπλέγματα)
 • Δεν μπορεί να τοποθετήσει δύο γεγονότα σε χρονολογική σειρά
 • Δεν κατανοεί τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος
 • Δεν απαντάει σε ερωτήσεις τύπου «ποιος», «τι κάνει», «πού είναι»

 

Στην ηλικία των 5 ετών:

 • Έχει φτωχό λεξιλόγιο και δυσκολία στην περιγραφή ιστοριών ή γεγονότων
 • Κάνει πολλά φωνολογικά λάθη ή μπερδεύει συστηματικά, σύμφωνα μεταξύ τους στον αυθόρμητο λόγο όπως το β-δ, φ-θ, σ-ζ κ.α
 • Το παιδί δυσκολεύεται να χωρίσει λέξεις σε συλλαβές ή δεν γνωρίζει από πόσες συλλαβές αποτελείται μία λέξη.
 • Δεν μπορεί να βρει από ποια συλλαβή ξεκινά μία λέξη ή να βρει και να ταιριάξει λέξεις που ομοιοκαταληκτούν
 •  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όσο πιο έγκαιρη είναι η αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών στα παιδιά τόσο καλύτερη είναι πρόγνωση και η εξέλιξη τους.