Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία

Μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται με τα παρακάτω χαρακτηριστικά και παρατηρούνται για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ενώ ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. Παρατηρούνται δυσκολίες σε τομείς όπως:
 • ανάγνωση και/ή τη γραφή
 • προβλήματα με μαθηματικές δεξιότητες,
 • διαχείρισης εννοιών χρόνου και χώρου,
 • προβλήματα διατήρησης της προσοχής,
 • τήρηση και εφαρμογή κανόνων,
 • ελλιπής ικανότητα συντονισμού
 • προβλήματα μνήμης,
 • δυσκολία οργάνωσης χρόνου.
Ταυτόχρονα, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να εμφανίζει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 • δυσκολία προσοχής στο έργο
 • δυσκολίες ανταπόκρισης σε σχολικές ή κοινωνικές περιστάσεις
 • ανώριμος τρόπος ομιλίας που δεν αντιστοιχεί στην ηλικία του,
 • αδυναμία αντιμετώπισης νέων καταστάσεων στη ζωή τους,
 • δυσκολία έκφρασης του προβληματισμού τους,
 • παρορμητική συμπεριφορά,
 • μη συνεπής σχολική απόδοση,
 • δυσκολία στην καλή ακρόαση,
 • προβλήματα στην κατανόηση λέξεων ή εννοιών.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν παραπέμπουν με πλήρη βεβαιότητα στην ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών αλλά απαιτείται η επαγγελματική αξιολόγηση από διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευμένων ειδικών όπως ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, παιδοψυχιάτρων και νευροψυχολόγων. Οι αξιολογήσεις τους διαμορφώνουν το εξατομικευμένο ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης για το κάθε παιδί ξεχωριστά για τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών.

Κάθε μαθησιακή δυσκολία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τις δικές της ενδείξεις.

Αναγνωστικές δυσκολίες
• αργός και μονότονος αναγνωστικός ρυθμός
• δυσκολία ανάγνωσης χειρόγραφων κειμένων (δικών τους ή τρίτων ατόμων)
• συντόμευση λέξεων( π.χ. παίζω-παίζοντας),
• παράλειψη άρθρων,
• γραμματικά λάθη,
• αντικατάσταση λέξεων,
• ορθογραφικές δυσκολίες (θεματική-καταληκτική ορθογραφία)
• δυσανάγνωστη γραφή,
• αναστροφές και ασυνεπή ορθογραφία της ίδιας λέξης, ακόμη και στην ίδια πρόταση,
• λάθη στίξης/ γραφής μεγάλων λέξεων,
•αντιμεταθέσεις ή και προσθήκες γραμμάτων, συλλαβών ή και λέξεων
•αργός ρυθμός γραφής προβλήματα προφορικού λόγου
• καθυστέρηση στον προφορικό λόγο,
• παρόμοια λάθη κατά τη διάρκεια στον προφορικό λόγο και τον γραπτό λόγο,
• περίπου 50% των δυσλεξικών παρουσιάζουν προβλήματα με τον προφορικό λόγο.

Προβλήματα πρωταρχικά προσοχής

• μικρή διάρκεια προσοχής,
• εύκολη απόσπαση προσοχής,
• υπερκινητικότητα,
• αυθορμητισμός.

Προβλήματα βραχυπρόθεσμης μνήμης/ακολουθίας

• αποστήθιση,
• διάκριση δεξί-αριστερό,
• συγκράτηση λεκτικών οδηγιών,
• απαγγελία ποιημάτων ή τραγουδιών.

Άλλες δυσκολίες

• Ψυχολογικά προβλήματα που προκύπτουν από σχολική αποτυχία,
• υπερευαισθησία στην κριτική,
• χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση & αυτοεικόνα
• αποδιοργάνωση και παραίτηση,
•αργός ρυθμός εκμάθησης καθημερινών πρακτικών (ντύσιμο, δέσιμο κορδονιών),
•αντιστροφές γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων μέσα σε μια πρόταση (σύνταξη),
•ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στην ανάκληση της αντίστροφης σειράς των
παραπάνω δραστηριοτήτων,

Προβλήματα συντονισμού

• Προβλήματα σε συντονισμένες/συγχρονισμένες δραστηριότητες,
• προβλήματα στη διατήρηση ενός ρυθμού (, τραγούδι, χορός, παρέλαση)
Οι μαθησιακές δυσκολίες ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο της επεξεργασίας των
πληροφοριών ή των συγκεκριμένων δυσκολιών που προκαλούνται από μια
ανεπάρκεια στην επεξεργασία.

Δυσλεξία

Τι είναι η δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή που εκδηλώνεται στα παιδιά με δυσκολία στην ανάγνωση, στη γραφή και την ορθογραφία. Συνοδεύεται από δυσκολίες απομνημόνευσης ονομάτων, λεπτομερειών των ιστοριών, ημερομηνιών, και άλλα χαρακτηριστικών και δεν σχετίζεται με το γενικότερο επίπεδο νοημοσύνης τους που κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Συχνά, μάλιστα γίνεται λόγος για το ιδιαίτερα ευφυή και ευρηματικό τους προφιλ.

Πως γίνεται η διάγνωση της δυσλεξίας;

Στηρίζεται στην συνεκτίμηση των συμπτωμάτων και της νοητικής εικόνας του παιδιού και λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
• γενικό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό του παιδιού
•εκτίμηση παιδοψυχίατρου για την ύπαρξη άλλων διαταραχών ή συναισθηματικών προβλημάτων.
• εκτίμηση παιδιάτρου εκτίμηση της σωματικής υγείας του παιδιού.
• αξιολόγηση λογοθεραπευτή
• εκτίμηση της νοητικής ικανότητας με τεστ νοημοσύνης.
• αξιολόγηση των γνωστικών δεξιοτήτων (χωροχρονική αντίληψη, προσανατολισμός, μνήμη, επεξεργασία γλωσσικών πληροφοριών, φωνολογική ενημερότητα, ικανότητα αλληλουχίας.
• μαθησιακή αξιολόγηση (στην ανάγνωση, την ορθογραφία, την έκφραση, τα μαθηματικά).


Πως αντιμετωπιζεται η Δυσλεξία

Η κατάλληλη αντιμετώπιση της δυσλεξίας βασίζεται στη σωστή διαγνωστική
αξιολόγηση και στη διδασκαλία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αποκατάστασης,
που θα καλλιεργεί την ευχέρεια στην ανάγνωση, την απομνημόνευση στην
ορθογραφία και την βαθύτερη κατανόηση κειμένων και εννοιών.