Μουσικοθεραπεία

Μουσικοθεραπεία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μουσικοθεραπείας (WFMT) ως μουικοθεραπεία ορίζεται η
«επαγγελματική χρήση της μουσικής και των στοιχείων της ως θεραπευτική παρέμβαση σε ιατρικά,
εκπαιδευτικά και καθημερινά περιβάλλοντα με άτομα, ομάδες, οικογένειες ή κοινότητες που
αναζητούν να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα της ζωής τους και να καλυτερεύσουν τη σωματική, κοινωνική,
επικοινωνιακή, συναισθηματική, διανοητική και πνευματική τους υγεία και ευζωία.
Στη Μουσικοθεραπεία, η έρευνα, η πρακτική, η εκπαίδευση και η κλινική άσκηση ακολουθούν τα
επαγγελματικά κριτήρια που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα πολιτιστικά, κοινωνικά και πολιτικά
πλαίσια» (WFMT, 2011)
Απευθύνεται σε ποικίλες περιπτώσεις και το φάσμα είναι αρκετά ευρύ. Ειδικότερα, αφορά ανθρώπους κάθε
ηλικίας οι οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, ψυχικές διαταραχές, κ.α.
Πυρήνας όμως όλων των συνεδριών είναι η δημιουργική έκφραση και ψυχική αποφόρτιση μέσω της
μουσικής.

Πέραν των συγκεκριμένων στόχων που ορίζονται με την εκάστοτε περίπτωση, η μουσικοθεραπεία βοηθάει
στην ανάπτυξη κοινωνικών, επικοινωνιακών και κινητικών δεξιοτήτων , καθώς και στην ανάπτυξη του
συναισθηματικού και γνωστικού τομέα. Συμβάλλει, τέλος, στην νευρολογική αποκατάσταση και την
αντιμετώπιση πόνων και άγχους.
Κλειδί σε μια μουσικοθεραπευτική συνεδρία είναι η αυθόρμητη παραγωγή μουσικής μέσω του ανθρώπινου
σώματος και της φωνής ή/και με τη βοήθεια μουσικών οργάνων. Επομένως η γνώση μουσικής δεν είναι
απαραίτητη για κάποιον που θα ήθελε να συμμετάσχει σε μια μουσικοθεραπευτική συνεδρία!