Πρώιμη παρέμβαση

Πρώιμη παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση (Early Intervention, EI) είναι ένα τεκμηριωμένο και ολιστικό πρόγραμμα θεραπειών και απευθύνεται σε μωρά και νήπια  που έχουν διαγνωστεί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή κάποια συναφή αναπτυξιακή διαταραχή.

Ο στόχος της παρέμβασης είναι η προαγωγή της υγείας του παιδιού, η ενίσχυση των ικανοτήτων του, η αυτοεξυπηρέτησή του, η μείωση της αναπτυξιακής του καθυστέρησης και η αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών του κινητικά,  γνωστικοαντιληπτικά ή και συναισθηματικά. Με λίγα λόγια ο σκοπός είναι να βρεθούν τρόποι και τεχνικές οι οποίες θα βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει και να  φτάσει στο μέγιστό των ικανοτήτων του έτσι ώστε να είναι λειτουργικό στο οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό του περιβάλλον.

 

 Γιατί είναι σημαντική η πρώιμη παρέμβαση;

 

Με κάποιες περιπτώσεις η παρέμβαση που μπορεί να γίνει σε ένα παιδί σε πρώιμη ηλικία, μπορεί να το βοηθήσει να «κλείσει η ψαλίδα» μεταξύ του ίδιου και των άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας, δηλαδή να καταφέρει με ειδική εκπαίδευση να «προλάβει» τους συνομηλίκους του και να φτάσει τα αναπτυξιακά ορόσημα της ηλικίας του.

 

 

Σε ποια ηλικία και συχνότητα γίνεται η πρώιμη παρέμβαση;

 

Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι όσο νωρίτερα ξεκινάει η παρέμβαση (πριν την ηλικία των 2 και όχι αργότερα από τα 5 έτη), και όσο πιο εντατική είναι (20-40 ώρες/εβδομάδα) τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα για τα παιδιά. Το παιδί μπορεί να παρακολουθεί παράλληλα με την ένταξή του στο σχολικό πλαίσιο.

 

 

Τομείς ανάπτυξης που ενισχύονται σημαντικά με την πρώιμη παρέμβαση:

  • Κινητική ανάπτυξη: πιάσιμο αντικειμένων, ρολλάρισμα, μπουσούλημα, περπάτημα, αυτοεξυπηρέτηση κ.α
  • Γλωσσική ανάπτυξη: άρθρωση λόγου, ανάπτυξη λεξιλογίου και χρήση γλώσσας, κατανόηση, επικοινωνία κ.α
  • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη: παιχνίδια, αίσθημα ασφάλειας και χαράς, συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες, ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, έκφραση συναισθημάτων.
  • Γνωστική ανάπτυξη: σκέψη, μάθηση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.

 

 Ποιες ειδικότητες ειδικών θεραπευτών και δασκάλων συμμετέχουν στην πρώιμη παρέμβαση;

Ανάλογα με τις ανάγκες το παιδί μπορεί να πλαισιωθεί από διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό και συμπληρωματικά κατά περίπτωση από φυσικοθεραπευτή ή τον γιατρό που παρακολουθεί το παιδί.